Công bố thông tin thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

V/v: Công bố thông tin thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:               – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Công ty:                                            CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEEY LAND
Địa chỉ trụ sở chính:                         Tầng 5, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Người thực hiện công bố thông tin:  Hoàng Thị Thu
Chức vụ:                                           Kế toán trưởng
Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
Nội dung thông tin công bố:
Ngày 11/01/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020. 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2021 tại đường dẫn: www.news.meeyland.com.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
 
Hoàng Thị Thu
Kế toán trưởng