THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 1974.

Nguyên: Thành viên Hội đồng quản trị, Cố vấn Ban Chiến lược phát triển thị trường – Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land.

Từ trần vào 01h30 ngày 05/10/2020 (tức 19 tháng 08 năm Canh Tý)

Công ty xin thông báo toàn thể quý cổ đông công ty, cán bộ nhân viên được biết, cùng chia buồn với gia đình Ông Nguyễn Xuân Bách.

Đoàn Công ty sẽ tổ chức viếng vào vào 13h45 ngày 06/10/2020, quý cổ đông công ty, cán bộ nhân viên chủ động phương tiện đi lại để viếng cùng đoàn.

Xin trân trọng cảm ơn.